Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beslag na executoriale verkoop, maar voor de levering aan de koper kan niet worden gehandhaafd. Rechtsuitoefening eerste hypotheekhouder gaat voor.

Rechtsvraag

Kan een na de executoriale verkoop door de hypotheekhouder, maar voor de levering ter uitvoering daarvan, gelegd beslag tegen de koper op de executieveiling worden ingeroepen?

Hoge Raad

De Hoge Raad vindt van niet. Het stelsel van de wet doet de rechtsuitoefening door de eerste hypothecaire schuldeiser voorgaan boven die van de andere schuldeisers. Dit stelsel zou niet tot zijn recht komen als het mogelijk zou zijn om in strijd met de toewijzing van het ingevolge de executie door de hypotheekhouder verkochte verhypothekeerde goed en de inschrijving van het daarvan opgemaakte proces-verbaal, uit kracht van een voor de inschrijving gelegd beslag alsnog over te gaan tot executoriale verkoop onder de koper die het goed ingevolge de rechtsuitoefening door de hypotheekhouder had verkregen. Het beslag is weliswaar niet ten onrechte gelegd, maar wel ten onrechte gehandhaafd.

Opmerking

Op het geschil was het voor 1 januari 1992 geldende recht van toepassing. Naar huidig recht volgt uit art. 526 Rv - dat art. 3:273 lid 1 BW van overeenkomstige toepassing verklaart op de executie door een ander dan de hypotheekhouder - dat ná de executoriale verkoop van een goed op dat goed weliswaar nog beslag kan worden gelegd, maar dat dit beslag vervalt door levering ter uitvoering van de executie en betaling van de koopsom.