Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beslag op onroerende zaak. Verhaal door hypotheekhouder. Misbruik van recht beslagleggers?

Art. 3:268 BW voorziet in een met waarborgen voor alle betrokkenen omklede procedure inzake het verhaal op het verbonden goed door de hypotheekhouder.

Er zijn twee mogelijkheden: openbare verkoop ten overstaan van de notaris (lid 1) of onderhandse verkoop met goedkeuring door de voorzieningenrechter (lid 2). Een andere vorm van verhaal is niet mogelijk (lid 5).

Verhaal leidt tot zuivering van de ingeschreven beslagen (art. 3:273 BW).

In dit geval probeerde hypotheekhouder SNS langs andere weg de opbrengst van de onroerende zaak te realiseren: de eigenaar verkoopt de onroerende zaak, met machtiging van SNS om namens hem te handelen en waarbij SNS afstand doet van haar hypotheekrecht (en de Belastingdienst haar beslag opheft), zij het onder voorwaarde dat de beslagleggers hun beslagen prijsgeven en de verkoopopbrengst aan SNS (en de Belastingdienst) laten toekomen. De beslagleggers willen niet meewerken.

Er is onvoldoende aannemelijk geworden dat de beslagleggers hun recht misbruiken.