Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Andere rechtsverhouding in de zin van art. 3:239 lid 1 BW. Geen pandrecht ABN AMRO op vordering.

Feiten

IHDA All Ships BV en X sluiten een overeenkomst voor het leveren van een volledig afgebouwde tanker door IHDA aan X. ABN AMRO heeft, in het kader van een financieringsrelatie met IHDA, een pandrecht op de vordering op X.

IHDA slaagt er niet in om het schip van X volgens plan op te leveren. IHDA en X sluiten een nadere overeenkomst, die een cascolevering inhoudt.

Voordat die nadere overeenkomst wordt gesloten legt UBO 35 BV, een schuldeiser van IHDA, conservatoir derdenbeslag onder X.

ABN AMRO stelt dat het beslag geen doel treft, nu zij een pandrecht heeft op de vordering.

Hof

Het hof overweegt echter dat de nadere overeenkomst een zodanige wijziging in het karakter van de rechtsverhouding heeft gebracht, dat er sprake is van een andere rechtsverhouding in de zin van art. 3:239 lid 1 BW en verklaart voor recht dat er geen pandrecht op de vordering rust en dat het beslag van UBO 35 onder X dus doel treft.

Gerelateerde artikelen