Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

  1. Een schuldeiser kan onder zichzelf beslag leggen op de in artikel 479h bedoelde goederen. Deze goederen moeten in het in artikel 700, tweede lid, bedoelde verzoekschrift worden omschreven.
  2. De artikelen 475a, eerste en tweede lid, en 475b-475h zijn van overeenkomstige toepassing.
  3. De termijn van artikel 479j, eerste lid, begint te lopen vanaf de dag dat de schuldeiser een executoriale titel heeft verkregen en deze voor tenuitvoerlegging vatbaar is geworden en aan de schuldenaar is betekend.