Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Geen beslag op roerende zaken mag, uit welken hoofde ook, gedaan worden:

1°.
op het nodige bed en beddegoed van de geëxecuteerde en de inwonende leden van zijn gezin en op de kleren, waarmee zij gekleed en gedekt zijn;

2°.
op de gereedschappen van ambachtslieden en werklieden, tot hun persoonlijk bedrijf behorende;

3°.
op de in het huis voorhanden zijnde voorraad van spijs en drank, dienende tot de behoefte van het huisgezin, gedurende een maand;

4°.
op het ingevolge artikel 642c in de kas der gerechtelijke consignaties gestorte bedrag.