Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Waarheidsplicht ex art. 21 Rv geldt voor alle in Rv geregelde procedures.

De waarheidsplicht van art. 21 Rv geldt voor alle in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geregelde procedures.

Of partijen aan deze verplichting hebben voldaan, is een feitelijk oordeel. De rechter mag ambtshalve oordelen dat (een van) beide partijen (heeft) hebben gehandeld in strijd met art. 21 Rv. en daaraan, ook zonder dat partijen daarover specifiek hebben gedebatteerd, gevolgen verbinden die in overeenstemming zijn met de aard van en de ernst van deze schending.

Ook als de rechtbank op basis van de processtukken tot een inhoudelijke beslissing is gekomen, kan het hof oordelen dat art. 21 Rv is geschonden.

Opmerking

De kwestie betrof een verzoekschriftprocedure met betrekking tot kinderalimentatie en had niets van doen met beslag. Niettemin is de uitspraak ook van toepassing op een beslagrekest.