Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Dwangbevel (art. 575 lid 1 Sv)

Art. 575 lid 1 Sv, eerste zin bepaalt dat het verhaal op voorwerpen van de veroordeelde die niet op grond van art. 94a Sv in beslag zijn genomen, geschiedt krachtens een strafvorderlijk dwangbevel. De beslissing van de strafrechter zelf is dus geen executoriale titel.

Voorwerpen van een ander (art. 575 lid 1 Sv)

Verhaal kan ook worden genomen op voorwerpen als bedoeld in art. 94a lid 3 en 4 Sv (anderbeslag) (art. 575 lid 1 Sv, tweede zin).

Kosten (art. 575 lid 5 Sv)

De kosten van het verhaal krachtens art. 575 Sv worden op gelijke voet als de geldboete, resp. de maatregel van art. 36f Sr, verhaald op de veroordeelde. Onder de kosten van het verhaal zijn begrepen de invorderingskosten (art. 575 lid 5 Sv).