Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Volgens art. 1019b lid 3 Rv worden maatregelen zoals bedoeld in art. 1019b lid 2 Rv (beschrijving en monsterneming) zo nodig genomen zonder dat de wederpartij wordt gehoord, met name indien het aannemelijk is dat uitstel de verzoeker onherstelbare schade zal berokkenen, of indien er een aantoonbaar gevaar voor verduistering of verlies van bewijs bestaat.