Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Degene die inzage vordert moet een rechtmatig belang voor inzage of afgifte hebben.

Memorie van toelichting

Volgens de Memorie van Toelichting komt het er in beginsel op aan of een partij een onredelijk voordeel geniet dan wel of haar wederpartij een onredelijk nadeel lijdt doordat een bepaald (bewijs)stuk in de procedure niet als bewijsmiddel ter beschikking komt.

Rechtspraak