Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Begrip

De wettelijke schuldsanering is een regeling op grond van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). De regeling heeft tot doel te voorkomen dar een natuurlijk persoon met een schuldenlast opgezadeld blijft zitten. Als hij aan voorwaarden voldoet, zijn vorderingen na drie jaar niet meer afdwingbaar. De bepalingen van de WSNP staan in de artt. 284-361 van de Faillissementswet (Fw).

Rechtbank (art. 284 lid 2 Fw)

Een verzoek tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling moet aan de rechtbank worden gedaan (art. 284 lid 2 Fw).