Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Vordering tot opheffing van executoriaal beslag. Naar het voorlopige oordeel van het Gerecht is er geen sprake van een kennelijk juridische of feitelijke misslag. Van een noodtoestand als gevolg van...
 2. Opheffing executoriaal beslag op auto’s. Artikel 21 Rv. De voorzieningenrechter is van oordeel dat eisers zodanige belangrijke informatie hebben verzwegen, hetgeen in strijd is met art. 21 Rv, dat...
 3. “Vrijspraak van witwassen. Onder een ander dan verdachte is een bedrag van € 176.500,00 in beslag genomen. Dit geld is aangetroffen in gesealde pakketten in een verborgen ruimte van een auto. Ten...
 4. In een tussen een aannemer en de projectontwikkelaar ontstaan geschil heeft de rechtbank vonnis gewezen en de projectontwikkelaar veroordeeld tot betaling van een aanzienlijk bedrag aan de aannemer....
 5. Verzoek conservatoir beslag onroerend goed toegewezen. Artikel 700 jo 725 Rv. Mogelijke vordering ex artikel 4:36 BW.
 6. Opheffing beslag, misbruik identiteitsverschil, bestuurdersaansprakelijkheid.
 7. Motorrijtuigenbelasting. Gebruik van de weg tijdens schorsing. In hoger beroep slechts de hoogte van de boete in geschil. Toepassing ECLI:NL:HR:2013:973. Matiging boete aangezien auto voor een deel...
 8. Gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Gevangenisstraf 9 maanden waarvan 3 voorwaardelijk. Verklaring van verdachte (geld is geleend) niet aannemelijk. Geen vormverzuim ex art. 359a Sv:...
 9. Gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. 18 maanden gevangenisstraf. Geen vormverzuim ex art. 359s Sv bij raadplegen digitale-gegevensdragers omdat de rechter-commissaris deze in beslag genomen had en aan...
 10. Afwijzing aanvraag bijzondere bijstand voor kosten rechtsbijstand. Voldoende draagkracht. Appellante beschikt over voldoende draagkracht om de gevraagde kosten van rechtsbijstand zelf te voldoen....
 11. Vordering tot opheffing beslag in kort geding toegewezen in verband met schenden verplichting uit artikel 21 Rv.
 12. : Kort geding, opheffen conservatoir beslag tot afgifte en bewaring Vordering betreft het opheffen van het beslag tot afgifte en het opheffen van de gerechtelijke bewaring op een paard en...
 13. Conclusie AG. Vervangende hechtenis bij schadevergoedingsmaatregel. Toepassing art. 6:4:20 Sv op arrest hof van 17 januari 2020 waarin de verdachte niet ontvankelijk is verklaard op grond van art....
 14. Medeplegen van handel in harddrugs via darkweb en van voorbereidingshandelingen handel in harddrugs. Bij doorzoeking gegevensdragers in beslag genomen, met daarop onder meer verwijzingen naar...
 15. Medeplegen van handel in harddrugs via darkweb, van voorhanden hebben handelshoeveelheden harddrugs, van voorbereidingshandelingen handel in harddrugs. Bij doorzoeking gegevensdragers in beslag...
 16. Informatieverplichting schuldenaren bij executoriaal beslag op grond van artikel 475 g lid 1 Rv in samenhang met de wetsgeschiedenis bij artikel 444 Rv (TK 16593, nr. 5, p.11-12). Veroordeling om...
 17. Het hof bevestigt het vonnis waarvan beroep, waarbij verdachte is veroordeeld ter zake van - kort gezegd - het medeplegen van voorbereidingshandelingen voor de productie van synthetische drugs, met...
 18. Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 maanden voor vuurwapenbezit (met bijbehorende munitie), schuldwitwassen en poging tot dwang van een wijkagent. Vrijspraak van bedreiging, nu...
 19. Kortgedingzaak; conservatoir derdenbeslag roerende zaken; beëindiging bruikleenovereenkomsten; verplichtingen derde-beslagene; art. 475 Rv; blokkerende werking beslag; belangenafweging in kort...
 20. Overheidsprivaatrecht. Procesrecht. Strafrecht. Door advocaten onder de Staat (openbaar ministerie) gelegd bewijsbeslag wegens beweerde schending van hun verschoningsrecht. Vordering Staat tot...