Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Vernietiging vonnis: Onttrekking goed aan conservatoir beslag. Het hof komt ten aanzien van de strafoplegging en de civiele vordering tot een andere beslissing dan de politierechter. Vordering BP is...
 2. Belanghebbende heeft niet aan zijn aangifteverplichting voldaan, zodat de omkering en verzwaring van de bewijslast van toepassing is. Naar het oordeel van het Hof doorstaat de schatting van de...
 3. Belanghebbende heeft niet aan zijn aangifteverplichting voldaan, zodat de omkering en verzwaring van de bewijslast van toepassing is. Naar het oordeel van het Hof doorstaat de schatting van de...
 4. Conservatoir beslag opgeheven wegens schending van de waarheidsplicht (artikel 21 Rv). Beslaglegger heeft de voorzieningenrechter in het beslagverzoek onjuist voorgelicht over het beoogde gebruik...
 5. Kort geding. De vordering tot opheffing van het executoriaal beslag wordt afgewezen. Geen sprake van misbruik van executiebevoegdheid.
 6. Eis schadevergoeding i.v.m. aan- en verkoop van paarden. Conservatoir beslag. De rechtbank wijst de schadevergoeding toe vermeerderd met de wettelijke rente.
 7. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op sieraden onder ander dan klaagster t.z.v. verdenking van witwassen. Rb heeft klaagschrift ongegrond verklaard onder voorwaarde dat OM binnen 2 weken na uitspraak...
 8. Vervolgings-EAB België, identiteit opgeëiste persoon, art 13 OLW, beslag; kennelijke misslag
 9. Veroordeling tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, voor het medeplegen van cocaïnehandel in een periode van nagenoeg 12 maanden en...
 10. Opheffing beslag; geschil tussen vrouw en man, tevens notaris; beslag vervallen vanwege ontbreken overbetekening aan derdebeslagene; geldvordering in reconventie; onduidelijkheid over de vraag wie...
 11. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op goederen en data van gegevensdragers t.b.v. verstrekking aan Belgische justitiële autoriteiten. Geen middelen ingediend, betrokkenen n-o. Samenhang met 18/00075 B en...
 12. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag en elektronische gegevensdragers onder klager t.z.v. verdenking van strafbare feiten in België. 1. Ongegrondverklaring klaagschrift t.a.v. inbeslaggenomen...
 13. Conclusie A-G. Beslag en beklag. Op de desbetreffende auto is zowel strafvordelijk beslag gelegd ex art. 94 Sv, als douanebeslag ex art. 1:37 lid 1 Algemene Douanewet (Adw). De klager verzocht de...
 14. Witwassen, art. 420bis Sr. Schending art. 353.1 Sv door geen beslissing te nemen t.a.v. het inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven geldbedrag? Onder verdachte is ex art. 94 Sv een geldbedrag van €...
 15. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op goederen en data van gegevensdragers t.b.v. verstrekking aan Belgische justitiële autoriteiten. Geen middelen ingediend, betrokkenen n-o. Samenhang met 18/00075 B en...
 16. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag en elektronische gegevensdragers onder klager t.z.v. verdenking van strafbare feiten in België. 1. Ongegrondverklaring klaagschrift t.a.v. inbeslaggenomen...
 17. Kort geding. Veroordeling tot opheffing beslag onder voorwaarden
 18. Mishandeling en poging zware mishandeling. Ontslag van alle rechtsvervolging en plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis voor de termijn van een jaar (art. 37 Sr). Aanhoudingsverzoek vanwege...
 19. Conclusie AG. Beklag beslag, art. 552a Sv. Het inbeslaggenomen voertuig is inmiddels op vordering van de officier van justitie ex art. 552f Sv bij afzonderlijke beschikking onherroepelijk aan het...
 20. Conclusie A-G. Beslag ex art. 94 Sv en beklag. De A-G maakt mede naar aanleiding van HR 30 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:2003 enkele opmerkingen over de vraag of het feit dat de rechtbank een...