Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Het hof bevestigt de beslissing waarvan beroep met aanvulling van gronden. Het hof ziet geen grond de terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege te beëindigen onder de voorwaarde dat de...
 2. Opheffing conservatoir beslag op woning.
 3. 705 Rv, opheffing beslag, rechtsverwerking, verjaring, doorhaling op de rol
 4. Bevestiging behalve tav beslag en met dien verstande dat de vrijspraak motivering wordt vervangen door motivering van het hof. De verdachte heeft een verifieerbare verklaring afgelegd over de...
 5. Eiser vordert ontheffing van het dwangbevel op grond van verjaring, artikel 5:35 lid 1 Awb. Van een stuiting is volgens eiser niet gebleken. Gedaagde daarentegen betwist dat sprake is van verjaring,...
 6. WHOA-zaak. Verzoek om afkoelingsperiode, opheffing beslag en voorziening. De rechtbank kan niet summierlijk vaststellen dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers zijn gediend bij het...
 7. Het hof bevestigt met overneming van gronden de beslissing van de rechtbank de terbeschikkingstelling met twee jaren te verlengen. Een voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege...
 8. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op hond onder klaagster t.z.v. verdenking van dierenmishandeling door ex-partner van klaagster waarmee zij nog samenwoont. HR ambtshalve: Uit door AG ingewonnen...
 9. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op hond onder klaagster t.z.v. verdenking van dierenmishandeling door ex-partner van klaagster waarmee zij nog samenwoont. HR ambtshalve: Uit door AG ingewonnen...
 10. Huur. Kort geding. Afwijzing vordering tot betaling van huurpenningen. Gevolgen voor gedaagde onvoldoende duidelijk i.v.m. strafvorderlijk beslag. Restitutierisico.
 11. Het hof veroordeelt de verdachte ter zake van – kort gezegd – medeplegen van het opzettelijk bewerken, bereiden en/of vervaardigen van metamfetamine (feit 1) en medeplegen van het opzettelijk...
 12. Het hof veroordeelt de verdachte ter zake van – kort gezegd – medeplegen van het opzettelijk bewerken, bereiden en/of vervaardigen van metamfetamine (feit 1) en medeplegen van het opzettelijk...
 13. Het hof veroordeelt de verdachte ter zake van – kort gezegd – medeplegen van het opzettelijk bewerken, bereiden en/of vervaardigen van metamfetamine (feit 1) en medeplegen van het opzettelijk...
 14. Europees bankbeslag (EAPO-Vo), intrekkingsgronden aanwezig? Bespreking dringende behoefte, waarschijnlijke gegrondheid, aanvaardbare zekerheid, betekeningsmoment en -termijn, vrijgeven van het...
 15. Kortgedingzaak. Appel van ECLI:NL:RBAMS:2020:3833. De appellant vorderde opheffing van een conservatoir beslag. In de bodemprocedure is de vordering waarvoor het beslag is gelegd, gedeeltelijk...
 16. opheffing beslag. gedaagde beroept zich op arrest Vleesmeesters Versman/ALOG.
 17. Verzoekster vraagt verlof om conservatoir beslag te leggen op het salaris van verweerder. De voorzieningenrechter weigert dit op grond van een summiere belangenafweging.
 18. Veroordeling ter zake van een gekwalificeerde diefstal (woninginbraak) tot een gevangenisstraf van drie maanden, met aftrek van het voorarrest. Bewijsoverweging voltooide diefstal. Beslissingen op...
 19. Kort geding. Geschil over een scheepscasco, versleept vanuit Polen naar Nederland waar het wordt verkocht en beslagen. Vordering tot opheffing beslag. Zie 200.268.996.
 20. OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op aanhanger met 6 LED-schermen onder klager t.z.v. verdenking van diefstal, waarna OvJ voornemens is deze terug te geven aan belanghebbende (aangever van...