Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Artikel 552a Sv. Beklag tegen beslag. Beslag gelegd in kader EOB en later Rechtshulpverzoek. Geld gevonden in de woning van de ouders van een in België verdachte van Opiumwetfeiten. Familieleden...
 2. Kort geding, opheffing conservatoir beslag Conservatoir beslag op onroerende zaak wordt opgeheven omdat voor het leggen van het beslag op die onroerende zaak geen toestemming is gegeven
 3. Kort geding. Geschil over strafvorderlijk in beslag genomen schilderijen, waar tevens executoriaal beslag op rust. Strafvorderlijk belang is komen te ontvallen. Schilderijen bevinden zich nog onder...
 4. Verdachte heeft zich in het cellencomplex schuldig gemaakt aan mishandeling van een politieagent. Beroep op noodweer verworpen. Daarnaast heeft verdachte anderhalf jaar later opnieuw strafbaar...
 5. Ex-echtgenoten. Regresrecht. Verbeurdverklaring 3:194 BW. Onrechtmatig gelegd beslag. Aansprakelijkheid vs. draagplicht. Aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid....
 6. Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel coffeeshop Checkpoint. Actieve en faciliterende rol overheid; gedoogbeleid. Black-Widow-arrest. Beroep op gelijkheidsbeginsel, lex certa, art. 7 EVRM en...
 7. Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel coffeeshop Checkpoint. Actieve en faciliterende rol overheid; gedoogbeleid. Black-Widow-arrest. Beroep op gelijkheidsbeginsel, lex certa, art. 7 EVRM en...
 8. Beroepsaansprakelijkheid advocaat. Beroepsfout. Causaal verband. Beslag op een aandeel in een bijzondere gemeenschap.
 9. Kort geding. Erflaatster heeft de aandelen in een feitelijk door eiser bestierde onderneming aan hem gelegateerd. Ook heeft zij eiser ter zake dit legaat tot afwikkelingsbewindvoerder benoemd. Eiser...
 10. Beklag, beslag ex art. 98 Sv op documenten en gegevensdragers in kantoren van 3 klagers (2 rechtspersonen en 1 natuurlijke persoon) t.z.v. verdenking van overtreding van art. 32...
 11. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto van klager onder zijn zus t.z.v. verdenking van rijden zonder rijbewijs, waarna auto in strafzaak tegen zus bij onherroepelijk vonnis verbeurd is verklaard....
 12. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto van klager onder zijn zus t.z.v. verdenking van rijden zonder rijbewijs, waarna auto in strafzaak tegen zus bij onherroepelijk vonnis verbeurd is verklaard....
 13. Beklag, beslag ex art. 94 Sv n.a.v. vordering tot uitlevering ex art. 18 WED door inspectie leefomgeving en transport van facturen m.b.t. import uit China gericht aan BV, waarvan klager...
 14. Beklag, beslag ex art. 94 Sv n.a.v. vordering tot uitlevering ex art. 18 WED door inspectie leefomgeving en transport van facturen m.b.t. import uit China gericht aan klaagster (B.V.) t.z.v....
 15. Schietpartij in Empel in augustus 2019. De rechtbank spreekt verdachte vrij van poging tot moord en poging tot doodslag omdat de rechtbank niet wettig en overtuigend bewezen acht dat verdachte de...
 16. Opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod. Opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod en...
 17. Beklag, beslag op geldbedrag (ƒ 43.360) in woning van klaagster t.z.v. verdenking van drugshandel en deelname aan criminele organisatie, waarna vervolging van klaagster is geëindigd met kennisgeving...
 18. Beklag, beslag op geldbedrag (ƒ 43.360) in woning van klaagster t.z.v. verdenking van drugshandel en deelname aan criminele organisatie, waarna vervolging van klaagster is geëindigd met kennisgeving...
 19. Kort geding. Tussen partijen is in geschil of de man een executoriale titel heeft voor het door hem ten laste van de vrouw onder de bank gelegde executoriale beslag. Omdat de man geen objectief...
 20. Klaagschrift N-O. Beslissing op beslag bij vonnis strafzaak.