Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Conclusie AG. Beklag, beslag. Cassatieberoep ontvankelijk ondanks dat het beroep niet is ingesteld bij de rechtbank, maar bij de Hoge Raad. Middelen over niet-naleving art. 552a.5 Sv, grondslag van...
 2. Conclusie AG. Beklag, beslag. Cassatieberoep ontvankelijk ondanks dat het beroep niet is ingesteld bij de rechtbank, maar bij de Hoge Raad. Middelen over niet-naleving art. 552a.5 Sv, grondslag van...
 3. Veroordeling voor witwassen van een geldbedrag van € 273.390,- Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 360 dagen, waarvan 261 dagen voorwaardelijk en verbeurdverklaring van het in...
 4. Veroordeling voor het in vereniging aanwezig hebben van 1006,9 gram cocaïne. Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 200 dagen, waarvan 31 dagen voorwaardelijk en verbeurdverklaring...
 5. Veroordeling voor het in vereniging aanwezig hebben van 1006,9 gram cocaïne. Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 200 dagen, waarvan 31 dagen voorwaardelijk en verbeurdverklaring...
 6. klaagschrift 552a Sv tegen beslag op auto met verborgen ruimte. Vervolg op …ecli 2022:5745. Gewijzigd standpunt OM: geen onderzoeksbelang meer gelet op recent arrest van Hoge Raad. Klaagschrift...
 7. klaagschrift 552a Sv tegen beslag op auto met verborgen ruimte. Rechtbank heropent onderzoek in afwachting van arrest Hoge Raad
 8. Afwijzing vordering opheffing beslag. Niet gebleken dat ingeroepen recht ondeugdelijk is. Belangenafweging.
 9. Verzoek zorgmachtiging. De rechtbank wijst het ‘onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gevaarlijke voorwerpen en gedrags-beïnvloedende middelen’ toe. Hieronder verstaat de rechtbank onder...
 10. Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Klacht over oordeel hof dat betrokkene w.v.v. heeft genoten “uit het bewezenverklaarde handelen”. HR: om redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG:...
 11. onrechtmatige overheidsdaad? geen onrechtmatig strafvorderlijk beslag; Begaclaim-criteria
 12. Sint Maarten. Kort geding. Ter executie van een verstekvonnis wordt loonbeslag gelegd ten laste van een exploitante van een autoverhuurbedrijf, tevens ambtenaar. Moet het beslag worden opgeheven?
 13. (Buiten)gerechtelijke verklaringen voldoen niet aan eisen art. 476a en 476b Rv. Derde beslagene wordt veroordeeld tot betaling van het gehele bedrag waarvoor beslag is gelegd (477a lid 1 Rv). Ook...
 14. Kort geding, opheffen beslag, staking executie
 15. De vraag die in deze zaak centraal staat is of de curator moet meewerken aan het doorhalen van het beslag op de auto’s van eisers. De voorzieningenrechter beantwoordt die vraag bevestigend. Zij is...
 16. Klaagschrift beslag. Onder het chassis van een als gestolen geregistreerde scooter heeft klager een ander motorblok gemonteerd. Beklag richt zich uiteindelijk tegen inbeslagname van dat motorblok....
 17. Beslag: Het hof is van oordeel dat geen strafvorderlijk belang zich verzet tegen teruggave van de inbeslaggenomen messenverzameling. Omdat uit het dossier blijkt dat de inbeslaggenomen...
 18. Samenvatting: Partijen zijn voor gelijke delen in eigenaar van de woning. Zij hebben de woning met een relatief grote overwaarde verkocht. De man meent een vordering op de vrouw te hebben omdat de...
 19. Vordering tot opheffing althans schorsing van een executoriaal beslag uit kracht van een notariële akte. In de omstandigheden van het geval misbruik van bevoegdheid door de beslaglegger.
 20. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op telefoon onder klager n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Duitse autoriteiten. Blijkt uit het onderzoeksbevel van welke strafbare feiten klager wordt verdacht door de...