Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Kort geding; opheffing conservatoir beslag met toepassing van art. 21 Rv.
 2. Uitleg van het begrip "defaulting shareholder" Gelegd beslag. Gaat het om de vroegere situatie of de huidige?
 3. Beslagrecht. Onverschuldigde betaling. Centrale vraag is wat de gevolgen zijn van de vernietiging van het door de rechtbank Overijssel in eerste aanleg gewezen (veroordelend) vonnis....
 4. De rechtbank wordt gevolgd in haar oordeel. Vaste rechtspraak. Beslagdebiteur dient bezwaren betreffende een gelegd beslag voor te leggen aan burgerlijke rechter. In hoger beroep niet aannemelijk...
 5. Vordering opheffen beslag opgeheven onder de opschortende voorwaarde dat voldoende alternatieve zekerheid wordt gesteld. Tevens verbod tot het leggen van nieuwe beslagen.
 6. Vordering tot opheffing/schorsing executoriaal beslag afgewezen.
 7. Kort geding. Vordering opheffing conservatoir beslag. Artikel 21 Rv. Zekerheidstelling.
 8. Geen conservatoir beslag tijdens noodregeling Girobank.
 9. Beschikking op een vordering ex artikel 181 jo. 177 Sv om mee te lezen met binnenkomende berichten op een in beslag genomen telefoon en deze berichten vast te leggen. Analogie artikel 126m Sv....
 10. Kort geding. Vordering tot nakoming van koopovereenkomst woning. Op de voet van artikel 3:174 BW verleende machtiging bedoeld om totstandkoming van de koopovereenkomst en levering van het verkochte...
 11. Beslissing van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag op Beslagrekest. Verzoek van dochter om verlof voor conservatoir beslag (vanwege het bestaan van een niet-opeisbare vordering) ten...
 12. College heeft in redelijkheid geen gebruik kunnen maken van zijn bevoegdheid de bijstand te herzien in verband met ontvangen inkomen in de vorm van eindejaarsuitkering. Op dit inkomen was al beslag...
 13. Opheffing beslag, beslagrechter onvolledig en onjuist geïnformeerd, door het beslag is stichting zeer zwaar getroffen.
 14. In beslag name hond, griffierecht niet betaald, verzoek om voorlopige voorziening is niet-ontvankelijk
 15. Tweede procedure (naast ECLI:NL:GHARL:2019:3796) over een dwangbevel en een daarop gebaseerd beslag op een oude Opel Omega, van eigenaar die weigert motorrijtuigenbelasting te betalen uit onvrede...
 16. Beschikking ex artikel 552a Sv. Klaagschrift strekt tot opheffing van het daarop gelegde beslag met last tot teruggave aan de Centrale Bank van Suriname van een geldbedrag van € 19.500.000. De...
 17. Erfrecht en conservatoir beslag. Beoordeling van verzoek van de dochter om verlof voor het doen leggen van conservatoir beslag op het vermogen van de langstlevende echtgenoot tot zekerheid van...
 18. Sluiting horeca-inrichting Bergen op Zoom en intrekking vergunningen i.v.m. Cash Center. Twijfel of aangetroffen en in beslag genomen Cash Center voldoende is voor sluiting horeca-inrichting en...
 19. Blijvende inbeslagname hond Milou - artikel 172, derde lid, van de Gemeentewet - (dreigende) verstoring van de openbare orde - de rechtbank vernietigt het bestreden besluit 2 voor zover dit ziet op...
 20. Loonbeslag. Werkgever moet 'verklaring doen', ook als er al een eerder beslag ligt.Hoofdelijkheid in klare taal.