Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Executiegeschil, beslag, vuistpand. Vorderingen strekkende tot (kort gezegd) een verbod van verkoop van de in vuistpand genomen voertuigen en tot teruggave van deze voertuigen en al het overige,...
 2. KG. Opheffing beslag
 3. De auto van de betrokkene nam bij het parkeren twee vakken in beslag. Dat is niet ‘dubbel parkeren’ in de zin van het RVV 1990. Ook is geen sprake van parkeren op een andere wijze dan is aangegeven....
 4. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op geldbedragen onder ander dan klager t.z.v. verdenking van hennepteelt. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BL2823 m.b.t. toepasselijke maatstaf of...
 5. Profijtontneming, w.v.v. uit illegale handel in medicijnen, gewoontewitwassen en soortgelijke feiten. Methode van uitgebreide kasopstelling, art. 36e.2 Sr. Dient in strafzaak medeveroordeelde...
 6. Deurwaarderskort geding. Schuldeiser heeft ten laste van Arabische Republiek Egypte beslag gelegd. Aanzegging van de Staat op grond van artikel 3a lid 2 en 6 van de Gerechtsdeurwaarderswet dat het...
 7. Rolbeslissing. Tweede Enkelvoudige Kamer HR. Beslissingen over geheimhouding i.v.m. Europees Onderzoeksbevel. Ter uitvoering van EOB dat was uitgevaardigd door justitiële autoriteiten van Frankrijk...
 8. Rolbeslissing. Tweede Enkelvoudige Kamer HR. Beslissingen over geheimhouding i.v.m. Europees Onderzoeksbevel. Ter uitvoering van EOB dat was uitgevaardigd door justitiële autoriteiten van Frankrijk...
 9. Tussen partijen is niet in geschil en ook voor de Raad staat vast dat betrokkene gedurende langere tijd andere werkzaamheden heeft verricht dan de werkzaamheden die behoren tot de LFNP-functie van...
 10. Conclusie AG. Vervolg op HR 5 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:580 en HR 12 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:244. Bevoegdheid rechtbank tot kennisneming van het beklag en vereiste van “voldoende aanwijzingen”...
 11. Beslagrecht. Executoriaal derdenbeslag. Vaststelling beslagvrije voet voor in Hongarije wonende Nederlander in verband met tenuitvoerlegging van verstekvonnis van 11 juli 1996. Bij de beantwoording...
 12. Zes jaar gevangenisstraf en verbeurdverklaring van in beslag genomen geld voor het medeplegen van het bewerken van een grote hoeveelheid cocaïne in een cocaïnewasserij. Recidive.
 13. 44 maanden gevangenisstraf, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, en verbeurdverklaring van in beslag genomen geld voor het medeplegen van het bewerken van een grote hoeveelheid cocaïne in een...
 14. Europees bankbeslag op bankrekeningen van Cypriotische aanbieder van Contracts for Difference (CfD's). Verordening (EU) nr. 655/2014. Het hof wijst het verzoek om een Europees bevel tot conservatoir...
 15. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude, onttrekking aan het beslag, schuldwitwassen en het aanwezig hebben van grote hoeveelheden hennep. Uit de bewezenverklaarde feiten...
 16. Advocaten hebben civiel bewijsbeslag laten leggen op stukken die deel uitmaken van een strafdossier. Zij stellen dat, door de wijze waarop FIOD en O.M. deze gegevens in handen hebben verkregen,...
 17. Vordering opheffing beslagen afgewezen. Take Care c.s. heeft niet aannemelijk weten te maken dat vorderingen waarvoor gemeente Almelo beslag heeft doen leggen ondeugdelijk zijn. Ook de te maken...
 18. Klaagschrift strekkende tot teruggave aan de verdachte van de twee onder hem in beslag genomen honden. Ongegrond. Bij gelijktijdig gewezen arrest is de verbeurdverklaring bevestigd.
 19. Vordering opheffing conservatoir beslag. Beslag op grond van artikel 1:96 lid 1 BW, op aandeel van echtgenote (niet-schuldenaar) in woning die tot huwelijksgemeenschap behoort (Hof Arnhem 22...
 20. Bij besluit van 14 november 2019 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen....