Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Gelegd beslag niet onrechtmatig, ondanks het feit dat vonnis op basis waarvan het beslag is gelegd, in hoger beroep is vernietigd. Ook geen misbruik van bevoegdheid bij het leggen van het beslag, nu...
 2. Caribische zaak. Beslagrecht. Executoriaal derdenbeslag op roerende zaken. Strekking van betwistingsprocedure (art. 477a lid 2 Rv BES). Treft beslag ook roerende zaken van geëxecuteerde die onder...
 3. Geschil over huurpenningen nadat de huurder op de hoogte was gekomen dat een werknemer van haar illegaal arbeidskrachten ter beschikking stelde in België. Huurder huurde meerdere woningen van...
 4. Beslagverlof op IE-rechten. Met het oog op een mogelijke doorstart van een betrokken onderneming en een toetsing van de proportionaliteit en subsidiariteit van het beslag wordt voorlopig...
 5. Verlenging van de duur van een voorlopig beslag. Het beslagverlof zelf is gepubliceerd onder ECLI:NL:RBROT:2024:3066
 6. terugvorderingsbeschikkig niet verjaard. beslag op uitkering niet onrechtmatig.
 7. Verlof verleend op verzoek tot leggen maritaal beslag. Opheffing beslag voor zover beslag gelegd op vermogensbestanddelen die niet tot de huwelijksgoederengemeenschap behoren....
 8. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op grote hoeveelheid vuurwerk, iPhone, 2 laptops, contante geldbedragen en tegoeden op privérekeningen onder klager t.z.v. verdenking van opslaan en verkopen van...
 9. Beklag ex art. 5.4.10 jo. 552a Sv door advocaat na beslag ex art. 94 Sv op diverse goederen onder belanghebbende n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Duitse autoriteiten. Rb heeft behandeling van...
 10. Beklag ex art. 5.4.10 jo. 552a Sv na beslag ex art. 94 Sv op diverse goederen onder klager n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Duitse autoriteiten. Klager (niet verschoningsgerechtigde) voert aan...
 11. Conclusie A-G. Beklag a.b.i. art. 552a Sv tegen klassiek beslag (94 Sv) op gegevensdragers en dubbel beslag (94 en 94a Sv) op contante en girale gelden. Falende klacht dat rechtbank geen blijk heeft...
 12. Beslag op vliegtuig op Hato. Eis in de hoofdzaak in kort geding na arbitraal vonnis. Vordering van hypotheekhouder tot opheffing beslag afgewezen. Voorzieningen met betrekking tot onderhoud...
 13. Burgerlijk recht/ Handel. De vorderingen in conventie worden afgewezen. De door eiseres in conventie gestelde tekortkoming en buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomsten is ongegrond. De...
 14. Veroordeling voor het opzettelijk aanwezig hebben van grote hoeveelheden hennep op twee locaties, het opzettelijk aanwezig hebben van MDMA, 2C-B en 4-fluoramfetamine, diefstal van elektriciteit, het...
 15. Afwijzing vordering ontneming. De opbrengst van de eerdere hennepoogst is in de hoofdzaak in beslag genomen en verbeurd verklaard.
 16. Vrijspraak van het opzettelijk aanwezig hebben van een grote hoeveelheid hennep in een bedrijfspand. Veroordeling voor het telen van hennep, diefstal van elektriciteit, het opzettelijk aanwezig...
 17. Procesafspraken Veroordeling voor verlengde uitvoer van 24 kilo cocaïne Voorwaardelijk opzet Verborgen ruimte Grote hoeveelheid contanten Straf: 42 maanden gevangenisstraf Beslag
 18. Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan belaging. Voorts is ten laste van de verdachte bewezenverklaard dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het...
 19. Conclusie AG. Beklag, EOB. Beslag ex art. 94 Sv op twee telefoons n.a.v. Europees Onderzoeksbevel van Belgische autoriteiten. Middel klaagt dat het oordeel van de Rb dat geen fundamentele...
 20. Veroordeling ter zake van medeplichtigheid aan een diefstal met geweld gepleegd in vereniging, namelijk een gewelddadige woningoverval waarbij 5.1 Bitcoin is buitgemaakt, tot een gevangenisstraf van...