Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Opheffing beslag tegen zekerheid toegewezen.
 2. Opheffing beslag toegewezen tegen zekerheid.
 3. Conservatoir beslag op woonhuis, door vennootschap gelegd onder de oprichter en voormalig bestuurder, terecht door voorzieningenrechter opgeheven.
 4. Conclusie AG. Beklag ex art. 552a Sv over beslag ex art. 94 Sv. Falende klachten over ontbreken openbare behandeling i.v.m. Covid-19; vormverzuim hoeft niet tot cassatie te leiden omdat klager heeft...
 5. Conclusie AG. Beklag ex art. 552a Sv. Verzoek om teruggave van het onder een derde inbeslaggenomen geldbedrag van € 15.135,00. Terechte klacht tegen ongegrondverklaring beklag nu de rechtbank...
 6. Conclusie AG. Beklag, beslag ex art. 94 Sv n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Roemeense autoriteiten. Drie middelen. 2. Afwijzing aanhoudingsverzoek, 1. Beperkte kennisneming EOB en 3. Verstrekking...
 7. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat de Svb gehouden is bij vaststelling van de inhouding op het pensioen in het kader van het derdenbeslag uit te gaan van de geldigheid van het beslag en van...
 8. Conclusie AG. De veroordeling voor zedendelicten in de periode tussen 2000 en 2012 met minderjarige en jongvolwassen jongens kan in stand blijven. Het eerste middel klaagt terecht over de partiele...
 9. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op partijen teakhout uit Myanmar t.z.v. verdenking van illegale invoer van teakhout in strijd met art. 4 Europese Houtverordening, witwassen en deelname aan criminele...
 10. Ovk aanneming van werk, twee vragen: (1) is afgesproken (achteraf) het aantal m2 in te meten en op basis daarvan te verrekenen? (2) gaan de offertes uit van netto of bruto m2? Wettelijke rente...
 11. Vrijspraak primair verkrachting, wegens onduidelijkheid omtrent het binnendringen. Veroordeling subsidiair aanranding van de eerbaarheid. Verklaring aangeefster betrouwbaar en voldoende steunbewijs....
 12. EAB Finland, vervolging, OL toegestaan, beslag
 13. Vervolgings-EAB uit België. Terugkeergarantie. Belgische detentieomstandigheden. Afgifte in beslag genomen goederen. Overlevering toegestaan.
 14. Wraking omdat uit de motivering van een tussenbeslissing blijkt van de objectief gerechtvaardigde vrees van vooringenomenheid, nu de rechtbank het verzoek om onderzoek naar inbeslagneming...
 15. Strafvorderlijk beslag op een paard. Wie is eigenaar van het paard? Rol bewijsvermoeden? Misbruik van bevoegdheid van de Staat door vast te houden aan zekerheidstelling.
 16. schorsing executie in kracht van gewijsde gegane vonnis van hof en opheffing beslag
 17. De rechtbank Overijssel veroordeelt een 65-jarige man tot een taakstraf van 200 uur. De man was manager bij een bedrijf waar hij verantwoordelijk was voor de inkoop van containers, transportdiensten...
 18. toestemming tot leggen beslag dat was zwartgemaakt
 19. zwartgemaakt beslag
 20. Vordering tot opheffing van het beslag op grond van art. 705 lid 2 Rv toegewezen, daar summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht is gebleken.