Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. IPR. Procesrecht. Schorsing en hervatting van het geding na overlijden procespartij die onder tutela (curatele) was gesteld. Bewijskracht Spaanse authentieke akte van erfrecht. Bekrachtiging...
 2. Geschil betreffende eigendom perceel. Ontruiming perceel zonder deurwaarder is in strijd met een wettelijke plicht en kan daarmee als onrechtmatige daad worden bestempeld. Vordering tot betaling...
 3. Civiel, nakoming artikel 477 Rv, vervangende schadevergoeding, executoriaal beslag, verklaring afleggen.
 4. Kort geding. Vordering opheffing conservatoir beslag afgewezen. Gedaagde mocht er gerechtvaardigd op vertrouwen dat eiser een overeenkomst wilde sluiten. Sprake van (schijn van)...
 5. Afgewezen verzoek vrijstelling griffierecht. Uitkeringsspecificatie waarop vermeld dat vakantiegeld aan deurwaarder wordt overgemaakt. Besluitkarakter. Zeker in een situatie waarin bekend is dat...
 6. Kort geding. Opheffing (executoriaal) beslag.
 7. Het gaat in deze zaak om de verdeling van een boedel. De man moet wegens overbedeling bijna 700.000 euro betalen aan de vrouw. De vrouw heeft executoriaal beslag gelegd op aandelen van de man. In...
 8. Het gaat in deze zaak om de verdeling van een boedel. De man moet wegens overbedeling bijna 700.000 euro betalen aan de vrouw. De vrouw heeft executoriaal beslag gelegd op aandelen van de man. In...
 9. De verdachte heeft zich als medeorganisator samen met anderen schuldig gemaakt aan de invoer van een partij cocaïne van 1243,5 kg in Nederland. Het betrof een partij cocaïne die vanuit de...
 10. Beklag, beslag, ex art. 1:37 Algemene Douanewet op een auto met - kort gezegd - verborgen ruimten, dus kennelijk ingericht of toegerust om goederen aan het ambtelijk toezicht te onttrekken. Middelen...
 11. Klacht tegen een gerechtsdeurwaarder. Klachten (onder andere): a) De gerechtsdeurwaarder heeft in het kader van het vaststellen van de beslagvrije voet nagelaten te informeren naar haar inkomsten en...
 12. Eindbeslissing. Klachtonderdeel i: beslag op inboedel en onnodige kosten. Klachtonderdeel iii: in kader vaststelling beslagvrije voet tegen wil van klagers contact opgenomen met de verhuurder van...
 13. Opheffing beslag; gebrek aan overbetekening; betekening zonder goede reden geschied door middel van verzending per post
 14. Schenden zorgvuldigheidsnorm interim-manager. Onvoldoende onderbouwd dat niet is gehandeld zoals van een zorgvuldig interim-manager verwacht mag worden. Schadeposten ook onvoldoende onderbouwd. 6:98...
 15. Geldvordering in kort geding, onverwijlde spoed. Alternatieve zekerheid door conservatoir (derden)beslag.
 16. Conclusie AG. OM-cassatie. Beklag tegen beslag, art. 94 en 552a Sv. Cassatieberoep richt zich tegen vaststelling rechtbank dat klaagster als beslagene dient te worden aangemerkt en dat de rechtbank...
 17. Inkomstenbelasting / Vergrijpboete De politie heeft tijdens een doorzoeking van de woning van belanghebbende diverse (financiële) administratieve bescheiden in beslag genomen. De inspecteur heeft,...
 18. Beklag tegen verlofverlening Rb aan OvJ a.b.i. art. 552p.2 (oud) Sv n.a.v. verzoek om rechtshulp van de Duitse justitiële autoriteiten tot het doorzoeken, in beslag nemen en overdragen van stukken...
 19. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag, 2 blokken goud en 2 merkhorloges onder ander (A) t.z.v. verdenking van o.m. witwassen. Hof heeft - in cassatie onbestreden - vastgesteld dat voorwerpen in...
 20. beslag/instellen eis in hoofdzaak.