Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op controledossiers onder klagers (accountantsmaatschap en 2 accountants) t.z.v. verdenking van onregelmatigheden met invoerheffingen gericht tegen bedrijf waarvoor...
 2. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op controledossiers onder klagers (accountantsmaatschap en 2 accountants) t.z.v. verdenking van onregelmatigheden met invoerheffingen gericht tegen bedrijf waarvoor...
 3. Vordering tot opheffing maritaal beslag afgewezen.
 4. De rechtbank Midden-Nederland heeft vier mannen veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. De vier vervoerden vanuit een loods in Soest een grote hoeveelheid harddrugs. Het gaat om in ieder...
 5. Beklag, beslag ex art. 94 Sv en art. 94a Sv op geldbedrag onder een ander t.z.v. verduistering. Het cassatiemiddel, dat klaagt dat de beschikking innerlijk tegenstrijdig, althans onbegrijpelijk...
 6. Kort geding tot opheffing van conservatoir beslag dat cessionaris ten laste van debitor cessus heeft gelegd. Art. 705 lid 2 Rv. Verrekening na cessie. Art. 6:130 BW.
 7. De rechtbank Midden-Nederland heeft vier mannen veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. De vier vervoerden vanuit een loods in Soest een grote hoeveelheid harddrugs. Het gaat om in ieder...
 8. De rechtbank Midden-Nederland heeft vier mannen veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. De vier vervoerden vanuit een loods in Soest een grote hoeveelheid harddrugs. Het gaat om in ieder...
 9. De rechtbank Midden-Nederland heeft vier mannen veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. De vier vervoerden vanuit een loods in Soest een grote hoeveelheid harddrugs. Het gaat om in ieder...
 10. (Verlengde) Invoer van ruim 1100 kilo cocaïne vanuit Colombia. Voorbereidingshandelingen OW. Geen vormverzuimen voorbereidend onderzoek. Chain of custody niet doorbroken. Wetenschap en opzet t.a.v....
 11. Kort geding; opheffing conservatoir beslag met toepassing van art. 21 Rv.
 12. Uitleg van het begrip "defaulting shareholder" Gelegd beslag. Gaat het om de vroegere situatie of de huidige?
 13. Beslagrecht. Onverschuldigde betaling. Centrale vraag is wat de gevolgen zijn van de vernietiging van het door de rechtbank Overijssel in eerste aanleg gewezen (veroordelend) vonnis....
 14. De rechtbank wordt gevolgd in haar oordeel. Vaste rechtspraak. Beslagdebiteur dient bezwaren betreffende een gelegd beslag voor te leggen aan burgerlijke rechter. In hoger beroep niet aannemelijk...
 15. Vordering opheffen beslag opgeheven onder de opschortende voorwaarde dat voldoende alternatieve zekerheid wordt gesteld. Tevens verbod tot het leggen van nieuwe beslagen.
 16. Vordering tot opheffing/schorsing executoriaal beslag afgewezen.
 17. Kort geding. Vordering opheffing conservatoir beslag. Artikel 21 Rv. Zekerheidstelling.
 18. Geen conservatoir beslag tijdens noodregeling Girobank.
 19. Beschikking op een vordering ex artikel 181 jo. 177 Sv om mee te lezen met binnenkomende berichten op een in beslag genomen telefoon en deze berichten vast te leggen. Analogie artikel 126m Sv....
 20. Kort geding. Vordering tot nakoming van koopovereenkomst woning. Op de voet van artikel 3:174 BW verleende machtiging bedoeld om totstandkoming van de koopovereenkomst en levering van het verkochte...