Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Zes jaar gevangenisstraf en verbeurdverklaring van in beslag genomen geld voor het medeplegen van het bewerken van een grote hoeveelheid cocaïne in een cocaïnewasserij. Recidive.
 2. 44 maanden gevangenisstraf, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, en verbeurdverklaring van in beslag genomen geld voor het medeplegen van het bewerken van een grote hoeveelheid cocaïne in een...
 3. Europees bankbeslag op bankrekeningen van Cypriotische aanbieder van Contracts for Difference (CfD's). Verordening (EU) nr. 655/2014. Het hof wijst het verzoek om een Europees bevel tot conservatoir...
 4. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude, onttrekking aan het beslag, schuldwitwassen en het aanwezig hebben van grote hoeveelheden hennep. Uit de bewezenverklaarde feiten...
 5. Advocaten hebben civiel bewijsbeslag laten leggen op stukken die deel uitmaken van een strafdossier. Zij stellen dat, door de wijze waarop FIOD en O.M. deze gegevens in handen hebben verkregen,...
 6. Vordering opheffing beslagen afgewezen. Take Care c.s. heeft niet aannemelijk weten te maken dat vorderingen waarvoor gemeente Almelo beslag heeft doen leggen ondeugdelijk zijn. Ook de te maken...
 7. Klaagschrift strekkende tot teruggave aan de verdachte van de twee onder hem in beslag genomen honden. Ongegrond. Bij gelijktijdig gewezen arrest is de verbeurdverklaring bevestigd.
 8. Vordering opheffing conservatoir beslag. Beslag op grond van artikel 1:96 lid 1 BW, op aandeel van echtgenote (niet-schuldenaar) in woning die tot huwelijksgemeenschap behoort (Hof Arnhem 22...
 9. Bij besluit van 14 november 2019 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen....
 10. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een groot geldbedrag, te weten in totaal 1.387.900 euro. De rechtbank heeft gelet op de straffen die in soortgelijke zaken worden...
 11. OM cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op een geldbedrag van € 144.430,-, (reis)bescheiden en twee mobiele telefoons onder klager t.z.v. verdenking van witwassen van dat geldbedrag. HR: klacht...
 12. OM cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op een geldbedrag van € 144.430,-, (reis)bescheiden en twee mobiele telefoons onder klager t.z.v. verdenking van witwassen van dat geldbedrag. HR: klacht...
 13. Onttrekken van een auto aan het beslag, art. 198 Sr. Bewijsklachten over een onjuiste interpretatie van art. 198.1 Sr en verwerping verweer van verdachte t.a.v. bevoegdheid van de deurwaarder. HR:...
 14. Onttrekken van een auto aan het beslag, art. 198 Sr. Bewijsklachten over een onjuiste interpretatie van art. 198.1 Sr en verwerping verweer van verdachte t.a.v. bevoegdheid van de deurwaarder. HR:...
 15. Beklag tegen verlofverlening aan OvJ ex art. 552p (oud) Sv n.a.v. verzoek om rechtshulp van de Duitse autoriteiten tot het in beslag nemen van stukken van overtuiging en gegevensdragers. Slagende...
 16. Beklag tegen verlofverlening aan OvJ ex art. 552p (oud) Sv n.a.v. verzoek om rechtshulp van de Duitse autoriteiten tot het in beslag nemen van stukken van overtuiging en gegevensdragers. Slagende...
 17. Vordering derde die stelt eigenaar te zijn, tot verbod executoriale verkoop door Ontvanger van twee in beslag genomen Bentleys en een Mercedes. Beroep door derde op art. 435 lid 3 Rv. Betekenis en...
 18. Vordering tot levering panden, verkregen met crimineel geld, door beweerdelijk economisch eigenaar ten laste van wie door OM strafrechtelijk beslag is gelegd op de panden i.v.m. witwas-praktijken....
 19. Kort geding. Eiser vordert opheffing conservatoir beslag. Voorzieningenrechter wijst dit af omdat beslag niet onnodig is gelegd. Gedaagde vordert terugbetaling geldsom. Voorzieningenrechter wijst...
 20. Opheffing beslag gevraagd en toegewezen. Ondeugdelijk recht.