Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Verzoek conservatoir beslag afgewezen, omdat niet summierlijk is gebleken van de deugdelijkheid van een op dit moment bestaande vordering. Voorts is de noodzaak van het gevraagde beslagverlof...
 2. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder ander (A), die auto heeft gekocht van B maar niet heeft betaald, t.z.v. verdenking van verduistering, waarna A auto (hangende het beslag) heeft verkocht...
 3. OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op geldbedrag onder ander (A), die laptops en iPads van zijn werkgever heeft ontvreemd en goederen heeft verkocht aan klager, t.z.v. verdenking van...
 4. Ontnemingszaak. Verweer strekkend tot niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie. Geen sprake van gelijke gevallen alleen al omdat in de zaak van de veroordeelde conservatoir beslag is...
 5. Verzoek tot opheffing beslag wordt afgewezen. Russisch vonnis dat strijdig zou zijn met de uitgangspunten voor een fair trial
 6. Verkoop in beslag genomen aandelen. Termijn voor indiening verzoekschrift ex art. 474g lid 1 Rv na overgang van conservatoir beslag in executoriaal beslag.
 7. Beklag, beslag ex art. 94 Sv onder klager op een personenauto die d.m.v. afpersing zou zijn verkregen. HR stelt voorop de maatstaven die moet worden toegepast bij de beoordeling van een klaagschrift...
 8. Beklag, beslag ex art. 94 Sv onder klaagster op een hond. Klacht dat een ander niet als redelijkerwijs rechthebbende is aan te merken en dat de Rb niet had mogen afwijken van de hoofdregel dat het...
 9. Beklag, beslag ex art. 94 Sv onder klager op een personenauto die als gestolen stond gesignaleerd. Aan haar oordeel dat het klaagschrift ongegrond moet worden verklaard heeft de Rb ten grondslag...
 10. OM cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op twee personenauto’s. Klacht dat belanghebbenden i.s.m. art. 552a.5 Sv niet zijn opgeroepen voor raadkamerbehandeling, slaagt op gronden genoemd in de...
 11. Beklag, beslag ex art. 1:37.1 Algemene Douanewet onder klager op een personenauto kennelijk ingericht of toegerust om goederen aan het ambtelijk toezicht te onttrekken. Klachten over...
 12. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op jas onder klager t.z.v. verdenking van deelname aan criminele organisatie, witwassen en invoer van cocaïne. Rb heeft klaagschrift ongegrond verklaard op de grond dat...
 13. Beklag, beslag ex art. 94 Sv onder klager op een scooter. Art. 23.2 Sv brengt mee dat klager had moeten worden opgeroepen voor de behandeling van het namens hem ingediende klaagschrift in de...
 14. Middelen begrip. Beschikken over. Beslag op alleenstaande ouder korting. Afgewezen verzoek tot uitbetaling op bijstand in mindering gebrachte alleenstaande ouderkorting.
 15. LBIO legt beslag voor achterstallige kinderalimentatie onder de man. De man vordert de vrouw te veroordelen het LBIO opdracht te geven het beslag op te heffen en de opslagkosten niet meer in...
 16. Vordering tot opheffing executoriaal derdenbeslag; vordering afgewezen: het beslag is geldig gelegd; evenmin is sprake van een kennelijke juridische of feitelijke misslag in het vonnis op basis...
 17. Klacht tegen gerechtsdeurwaarder. Gerechtsdeurwaarder zou ten onrechte beslag onder de belastingdienst niet hebben opgeheven. Klacht ongegrond.
 18. Intellectuele eigendom. Kort geding. Opheffing beslag. De verscheping van voor de West Afrikaanse markt bestemde Durex condooms van Thailand via Senegal naar Rotterdam roept - mede vanwege...
 19. Conclusie A-G over de vraag of in de vordering ex art. 103 Sv, tot het leggen van conservatoir beslag, de concrete verhaalsobjecten moeten worden benoemd.
 20. Kort geding. Verbintenissenrecht. Opheffing beslag tegen zekerheid. Performance bond blijft gehandhaafd. Beslagsyllabus geldt niet op Sint Maarten.