Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Gedeeltelijke opheffing beslag. Beslag op onroerende goed (met flinke overwaarde) blijft gehandhaafd, beslag onder de bank moet ihkv belangenafweging worden opgeheven. Compensatie proceskosten.
 2. Onrechtmatig beslag Belastingdienst. Schade. Causaal verband.
 3. Geschil over de afwikkeling van een samenwerking in een onderneming. Verdeling van de aandelen/waarde van de onderneming. Bewijs van een overeenkomst. Omvang van de schade. Vordering ex artikel 843a...
 4. Onderzoek Vidar. Inzet criminele burgerinfiltrant. Oordeel over rechtmatigheid van inzet en betrouwbaarheid van CBI. Bespreking Tallon-criterium en andere vormverzuimen. Verdachten zijn veroordeeld...
 5. Tussenvonnis. Veroordeling voor het bezit van een vuurwapen, bedreiging door het plaatsen van een explosief tegen een bedrijfspand en door met een vuurwapen op hetzelfde pand te schieten, vernieling...
 6. Afwijzing verzoek toelating tot de wettelijke schuldsanering. Niet te goeder trouw onbetaald gelaten. Een schuldeiser met beslag. Geen saneringsgezinde houding
 7. Veroordeling voor acht bedrijfsinbraken, drie woninginbraken, twee pogingen tot bedrijfsinbraken, beschadiging van toegangsdeuren van een wooncomplex, heling van een bedrijfsauto, diefstal van een...
 8. Afzonderlijke vordering onttrekking aan het verkeer (artikel 552f Sv) en daarmee samenhangend klaagschrift beklag (artikel 552a Sv) in verband met beslag op synthetische drugs (NPS) die ten tijde...
 9. Afzonderlijke vordering onttrekking aan het verkeer (artikel 552f Sv) en daarmee samenhangend klaagschrift beklag (artikel 552a Sv) in verband met beslag op synthetische drugs (NPS) die ten tijde...
 10. Verzoek verlof conservatoir beslag. Vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit. Afwijzing.
 11. Geschil over 260 BMW auto's afkomstig van het schip de Fremantle Highway waarop op 25 juli 2023 brand heeft gewoed. Eisers hebben de auto's gekocht van de verzekeraar van de eigenaar van de auto's....
 12. Bewezenverklaring van het voorhanden hebben van een vuurwapen met munitie en het opzettelijk aanwezig hebben van een hoeveelheid cocaïne en heroïne. Daarnaast heeft de verdachte zich gedurende een...
 13. Bewezenverklaring van het voorhanden hebben van cocaïne, heroïne, hennep enn hasj en het witwassen van een contant geldbedrag. Oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden....
 14. Kort geding. Gedeeltelijke opheffing conservatoir beslag.
 15. Opheffing beslag
 16. Verdachte wordt veroordeeld voor het op 18 augustus 2022 verkrachten en opzettelijk doden van een vrouw met wie hij een betaalde seksafspraak had. In de dagen na slachtoffers dood heeft verdachte...
 17. kort geding; eerdere beslissing rechter-commissaris om curator niet ex artikel 69 Faillissementswet te bevelen om conservatoir beslag op woning van de aansprakelijke bestuurder op te heffen;...
 18. Onderzoek Vidar. Inzet criminele burgerinfiltrant. Oordeel over rechtmatigheid van inzet en betrouwbaarheid van CBI. Bespreking Tallon-criterium en andere vormverzuimen. Verdachten zijn veroordeeld...
 19. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op appartementsrecht en scooter onder klaagster t.l.v. haar ex-echtgenoot t.z.v. verdenking van Opiumwetfeiten en witwassen. Anderbeslag ex art. 94a.4 Sv. Zijn er...
 20. De curator heeft conservatoir beslag gelegd op de woning van eiser. Eiser vordert opheffing daarvan. Eiser heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de...