Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een schip is elke zaak, geen luchtvaartuig zijnde, die blijkens de constructie bestemd is om te drijven en drijven of hebben gedreven (art. 8:1 lid 1 BW). Bij executoriaal beslag wordt een schip in aanbouw als een schip beschouwd (art. 562a Rv).

Het belangrijkste onderscheid is dat tussen een teboekgesteld schip en een niet-teboekgesteld schip.

Kadaster

Het kadaster verstaat onder een schip een bij het kadaster geregistreerd schip dat voorzien is van een brandmerk. (beroepsvaartuigen, pleziervaartuigen en woonboten).

Binnenschip en zeeschip

Bij de executoriale verkoop wordt een onderscheid gemaakt tussen een binnenschip en een zeeschip.