Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De bepalingen voor de verkoop van een schip zijn grotendeels geschreven voor een teboekgesteld schip. Zo vindt de executoriale verkoop ten overstaan van een bevoegde notaris plaats (art. 570 lid 1 Rv).

Wetgeving

Wetgeving schip

Wetgeving voorbereiding executieveiling (artt. 569-573 Rv)

Wetgeving executieveiling (artt. 574-578 Rv)

Wetgeving onroerende zaak

Volgens de schakelbepaling van art. 570 lid 2 Rv zijn veel bepalingen van de executoriale verkoop van een onroerende zaak van toepassing:

Wetgeving voorbereiding executieveiling

Wetgeving executieveiling

Wetgeving derdenverzet

Buitenlands zeeschip en klein schip

Er zijn twee uitzonderingen op de regel dat de verkoop ten overstaan van een notaris plaatsvindt: