Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

  1. De executoriale verkoop geschiedt ten overstaan van een bevoegde notaris, tenzij de executant gebruik maakt van de hem in artikel 575 toegekende bevoegdheid of artikel 576 van toepassing is.
  2. In geval van verkoop ten overstaan van een notaris zijn de artikelen 514, tweede en derde lid515, 517-519523525 en 528-540 van overeenkomstige toepassing, voor zover daarvan in de volgende bepalingen van deze afdeling niet wordt afgeweken.