Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beslag

Alimentatiebeslag is een beslag tot verhaal van alimentatie (uitkering tot levensonderhoud).

Alimentatie

Onder alimentatie wordt bij alimentatiebeslag verstaan:

  • het verschuldigde voor verzorging en opvoeding van een minderjarige (kinderalimentatie), en
  • het beslag tot verhaal van een uitkering volgens art. 1:85 lid 2 BW die door de ene aan de andere partner verschuldigd is (partneralimentatie).
Bijzondere vorm van loonbeslag

Alimentatiebeslag is een bijzondere vorm van loonbeslag: het beslag wordt gelegd op loon of andere periodieke uitkeringen die de geëxecuteerde van een derde te vorderen heeft of mocht krijgen (art. 479b Rv).

  • Die periodieke uitkering kan ook een (andere) alimentatievordering zijn.

Alimentatiebeslag kent in vergeijking met het loonbeslag een wat eenvoudigere regeling:

Executoriaal beslag

Het alimentatiebeslag is een executoriaal beslag: om het beslag te kunnen leggen, moet er een executoriale titel zijn.

  • Alimentatiebeslag kan dus niet worden gelegd op grond van een echtscheidingsconvenant dat niet in de vorm een voor ten uitvoer vatbare authentieke akte is gegoten.

Conservatoir beslag voor achterstallige alimentatie is wel mogelijk, maar kan alleen in de vorm van een gewoon derdenbeslag.

Conservatoir beslag voor toekomstige alimentatie is alleen bij uitzondering mogelijk, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van betalingsonwil.

Wetgeving

Het alimentatiebeslag is geregeld in de artt. 479b t/m 479g Rv::