Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een executoriaal beslag is een beslag dat wordt gelegd op basis van een executoriale titel. De executoriale titel is in veel gevallen een vonnis.

Doel

Het doel van een executoriaal beslag is het verwezenlijken van een in een executoriale titel neergelegd recht.

Conservatoir beslag

Tegenover een executoriaal beslag staat een conservatoir beslag. Bij een conservatoir beslag moet er nog een procedure worden gevoerd of is deze nog aanhangig.

Wetgeving

Het executoriaal beslag is geregeld in de artt. 430-584r Rv.