Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Het octrooirecht is een recht van intellectueel eigendom. Een octrooi is het recht dat een uitvinding beschermt tegen commerciële uitbuiting van anderen. Een octrooirecht is dus alleen toepasbaar op intellectueel werk, als dit intellectueel werk verband heeft met een technische uitvinding die toepasbaar is in een productieproces.

Op een octrooirecht kan verhaalsbeslag worden gelegd.

  • Het verhaalsbeslag op een octrooirecht door een schuldeiser moet worden onderscheiden van mogelijkheden die een octrooihouder zelf heeft om dat octrooirecht te handhaven (vgl. art. 70 ROW).
Wetgeving (art. 68 lid 5 ROW)

Het octrooirecht is geregeld in de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995). Deze wet kent grote gelijkenis met de voor een kwekersrecht geldende Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 (ZPW). Beide wetten verwijzen naar de regels voor verhaalsbeslag on een onroerende zaak. Zo zijn volgens de schakelbepaling van art. 68 lid 5 ROW op een beslag op een octrooirechr de volgende artikelen met betrekking tot een verhaalsbeslag op een onroerende zaak van overeenkomstige toepassing: