Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Het domeinnaamrecht is een recht van intellectueel eigendom. Het domeinnaamrecht bepaalt hoe een domein wordt geregistreerd en overgedragen, wie er recht heeft op het gebruik van een bepaalde domeinnaam, wat de juridische complicaties in verhouding tot bijvoorbeeld het merkrecht zijn en hoe misbruik van domeinregistraties kan worden tegengegaan.

Het domeinnaamrecht is door de sterke groei van internet de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Om zich te onderscheiden wordt het van groot belang geacht om een sterke, unieke naam te voeren.

Voor inhoudelijk werk biedt het domeinnaamrecht geen bescherming.

  • Hof Den Bosch 17-01-2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:AZ6522
    Verhaalsbeslag op een domeinnaam is niet mogelijk, leveringsbeslag wel.
  • Rb. Zwolle-L. 14-08-2007, ECLI:NL:RBZLY:2007:BC2582
    Gedaagde maakt door zijn gebruik van de domeinnaam 'mijnspeurder.nl' en de daaraan gekoppelde website reeds op basis van art. 2.20 lid 1 sub b BVIE inbreuk op het aan de Telegraaf toekomend merkrecht. De vordering tot overdracht van de domeinnaam wordt toegewezen. Die vordering vindt zijn grondslag in art. 2.22 BVIE. Nu gedaagde met het gebruik van deze domeinnaam inbreuk maakt op het merkrecht van de Telegraaf is de Telegraaf op basis van dit artikel gerechtigd afgifte hiervan te vorderen.