Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Conservatoir beslag

Een conservatoir beslag is een beslag dat wordt gelegd zonder dat de beslaglegger over een executoriale titel beschikt. Het is een bewarende maatregel die slechts genomen kan worden na verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank. Voorwaarde voor verlof is dat, als er nog geen procedure is gestart, dit binnen een door de voorzieningenrechter te bepalen termijn gebeurt. Deze termijn bedraagt meestal veertien dagen.

Wetgeving

Wetgeving conservatoir beslag (artt 725-727 Rv)

Het conservatoir beslag op een onroerende zaak is geregeld in de artt. 725-727 Rv:

Wetgeving executoriaal beslag (art. 726 lid 1 Rv)

Volgens de schakelbepaling van art. 726 lid 1 Rv zijn de volgende executoriale bepalingen van toepassing op een conservatoir beslag op een onroerende zaak:

Overbetekening aan hypotheekhouders (art. 726 lid 2 Rv)

Bij het conservatoire beslag begint de termijn van art. 508 (overbetekening beslag aan hypotheekhouders) te lopen vanaf betekening van de executoriale titel (art. 726 lid 2 Rv).