Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Art. 568 Rv bepaalt, dat, als er op een teboekgestesteld schip één of meer hypotheken rusten, het volgende artikel van toepassing is:

Dit betekent dat de beslaglegger het door hem gelegde beslag uiterlijk binnen vier dagen na de inschrijving in de betreffende openbare registers aan de hypotheekhouders moet overbetekenen. Betekend mag worden aan de door deze overeenkomstig art. 3:260 lid 1 BW gekozen woonplaats (art. 508 Rv).