Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Conservatoir beslag

De beslagprocedure is de procedure die moet worden gevolgd voor het leggen van een conservatoir beslag. Voor het leggen van executoriaal beslag hoeft geen procedure meer te worden gevoerd, nu er daarbij al een executoriale titel is.

Conservatoir beslag volgens executoriaal beslag (art. 702 lid 1 Rv)

Als uitgangspunt geldt dat, tenzij de wet anders bepaalt, een conservatoir beslag wordt gelegd met overeenkomstige toepassing van de voorschriften die gelden voor het leggen van executoriaal beslag tot verhaal van een geldvordering op een goed van de soort als in beslag genomen wordt (art. 702 lid 1 Rv, eerste zin). In het beslagexploit het in artikel 700 bedoelde verlof van de voorzieningenrechter vermeld (art. 702 lid 1 Rv, tweede zin). Het verlof van de voorzieningenrechter en het beslagrekest waarop het is gegeven worden tezamen met het beslagexploit aan de beslagene overbetekend (art. 702 lid 2 Rv).

Verloop beslagprocedure

Een beslagprocedure verloopt in grote lijnen als volgt: