Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Gegevens beslagrekest

Volgens de beslagsyllabus moet het beslagrekest bij een beslag op goederen ex art. 474bb Rv de volgende gegevens bevatten: 

  • de aard van het te leggen beslag
  • het ingeroepen recht (de grondslag van de vordering)
  • het bedrag van de geldvordering of het ingeschatte maximum daarvan
  • de omschrijving van het in beslag te nemen goed (art. 711 lid 3 Rv, tweede zin)
  • de mededeling of de eis in de hoofdzaak al is ingesteld
  • het verzoek om begroting van de vordering
Vrees voor verduistering

De vrees voor verduistering en de gronden waar deze vrees op steunt door: 

  • de gerekwestreerde van diens goederen,
  • een ander dan de gerekwestreerde, als de te beslagen goederen aan die ander toebehoren (art. 708 lid 1 Rv).