Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Het octrooiregister is een register dat openbare informatie bevat over gepubliceerde Nederlandse octrooiaanvragen, Nederlandse octrooirechten en Nederlandse certificaten vanaf 1912.

In het kader van informatieve dienstverlening geeft Octrooicentrum Nederland, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een ieder elektronisch toegang tot zijn octrooi-databank, en wel via http://register.octrooicentrum.nl/register.