Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Verkoop in het openbaar (art. 519 Rv)

De verkoop van een onroerende zaak vindt in het openbaar op een executieveiling plaats, eerst bij opbod en vervolgens bij afmijning (art. 519 Rv).

  • De verkoop is bij beslagexecutie altijd in het openbaar. Bij een roerende zaak is dit bij beslagexecutie en executie door de pandhouder niet altijd het geval (art. 463 Rv). Bij een onroerende zaak is dit bij executie door een hypotheekhouder evenmin altijd openbare verkoop plaats (art. 548 Rv).
Onroerende zaken in verschillende arrondissementen (art. 520 Rv)

De executant kan onroerende zaken die in verschillende arrondissementen zijn gelegen slechts gezamenlijk voor één prijs verkopen als die zaken gezamenlijk worden geëxploiteerd of als alle belanghebbenden bij de opbrengst een gezamenlijke verkoop overeenkomen (art. 520 lid 1 Rv).

Is dit niet overeengekomen, dan kan de voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin de zaken grotendeels zijn gelegen op verzoek van de meest gerede partij of van de notaris bepalen dat de zaken gezamenlijk zullen worden verkocht (art. 520 lid 2 Rv).

Er geldt een rechtsmiddelenverbod: tegen beschikkingen krachtens art. 520 lid 2 Rv is geen hogere voorziening toegelaten (art. 520 lid 3 Rv).