Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Het begrip 'klein schip' staat niet in de wet. Uit de wet kan wel worden afgeleid dat met een klein schip een schip wordt bedoeld dat voldoet aan de volgende kwalificaties (vgl. art. 576 lid 1 Rv):

  1. een zeeschip, waarvan de bruto-inhoud minder dan 20 kubieke meters of de brutotonnage minder dan 6 bedraagt of, in geval van een schip in aanbouw zal bedragen, en die niet in het in art. 8:193 BW bedoelde register teboekstaat, of op
  2. een binnenschip als bedoeld in art. 8:785 lid 2 BW onder a, die niet teboekstaat in een der registers genoemd in art. 8:781 BW, noch in enig ander soortgelijk buitenlands register.
Beslagregels roerende zaken

Op de executoriale verkoop van een klein schip zijn de regels van de executoriale verkoop van roerende zaken van toepassing (art. 576 lid 1 Rv).