Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een binnenschip is:

  1. een schip dat als binnenschip teboekstaat in de openbare registers
  2. een schip dat niet teboekstaat in die registers en, blijkens de constructie niet in hoofdzaak of uitsluitend voor het drijven in zee is bestemd (art. 8:3 lid 1 BW).

Een in de openbare registers teboekstaand binnenschip is een registergoed (art. 8:790 lid 1 BW).

Klein schip

Uit art. 576 lid 1 Rv, letter b volgt dat een binnenschip als bedoeld in art.8:785 lid 2 BW onder a, dat niet teboekstaat in een registers zoals genoemd in art. 8:781 BW, noch in enig ander soortgelijk buitenlands register, als een klein schip wordt beschouwd, in die zin dat de executoriale verkoop plaatsvindt op de wijze als bij de executoriale verkoop van roerende zaken.

Gerelateerde artikelen