Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een teboekgesteld schip is een zeeschip of een binnenschip dat in een openbaar register staat ingeschreven.

Tegenover een teboekgesteld schip staat een niet-teboekgesteld schipArt. 8:784 BW bepaalt de voorwaarden voor teboekstelling. 

Het verschil met en een niet-teboekgesteld schip is in verschillende opzichten van belang:

Inschrijving en blokkerende werking
  • bij een teboekgesteld schip moet het proces-verbaal van inbeslagneming in de openbare registers worden ingeschreven (art. 566 lid 1 Rv), bij een niet teboekgesteld schip niet
  • bij een teboekgesteld schip geldt de blokkerende werking van het beslag vanaf de dag van inschrijving (art. 566 lid 2 Rv), bij een niet teboekgesteld schip vanaf de dag van het beslag (art. 567 Rv)
Overdracht

Art. 3:89 lid 4 BW bepaalt dat art. 3:89 BW van overeenkomstige toepassing is op de levering, vereist voor de overdracht van andere registergoederen, waaronder dus teboekgestelde schepen en luchtvaartuigen. Deze schepen en luchtvaartuigen zijn dus registergoederen.

Dit betekent dat de voor overdracht van een teboekgesteld schip en een luchtvaartuig vereiste levering geschiedt door een daartoe bestemde, tussen partijen opgemaakte notariƫle akte, gevolgd door de inschrijving daarvan in de daartoe bestemde openbare registers. Zowel de verkrijger als de vervreemder kan de akte doen inschrijven (art. 3:89 lid 1 BW).

Voor zeeschepen geldt art. 8:199 lid 1 BW, voor binnenschepen art. 8:790 lid 1 BW.

Executie

Zie art. 570 Rv, art. 575 Rv en art. 576 Rv.