Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Relatieve beschikkingsonbevoegdheid

De blokkerende werking van het beslag houdt in dat de bevoegdheid van de beslagene om over een beslagen goed te beschikken in zoverre wordt aangetast dat een beschikkingshandeling tegenover de beslaglegger geen werking heeft. De beslagene is relatief (dat wil zeggen: ten opzichte van de beslaglegger) beschikkingsonbevoegd.

Hoge Raad

De Hoge Raad heeft in diverse uitspraken de inhoud en reikwijdte van de blokkerende werking van het beslag bepaald:

 • HR 20-02-2009, ECLI:NL:HR:2009:BG7729 (Ontvanger/De Jong q.q.)
  Een beslag leidt niet tot beschikkingsonbevoegdheid van de beslagene en staat evenmin een overdracht van de beslagen roerende zaak aan een derde in de weg. De beslaglegger kan de roerende zaak, ondanks dat die inmiddels toebehoort aan een derde, uitwinnen en uit de opbrengst zijn vordering verhalen op de schuldenaar.
 • HR 05-09-2008, ECLI:NL:HR:2008:BC9351 (Forward/Huber)
  Een beslag leidt niet tot beschikkingsonbevoegdheid van degene ten laste van wie het beslag is gelegd en staat dus ook niet aan overdracht van het beslagen goed aan een derde in de weg. Het brengt wél mee dat een vervreemding of bezwaring, tot stand gekomen na het beslag niet tegen de beslaglegger kan worden ingeroepen.
 • HR 25-01-1991, NJ 1992, 172 (Van Berkel/Tribosa)
  Een rechtshandeling van de schuldenaar en de derdebeslagene nadat beslag is gelegd, kan geen inbreuk kan maken op de rechten van de beslaglegger.
 • HR 10-04-1953, NJ 1953, 587 (Gemeente Ede/Ontvanger)
  Een beslag tast de beschikkingsbevoegdheid van de beslagene slechts in zoverre aan dat een beschikking over het in beslag genomen goed geen werking tegenover de beslaglegger heeft.
 • HR 21-07-1944, NJ 1944, 576 (Landbouwersbank/Ringel)
  Een na een beslag verkocht en geleverd huis blijft verhaalsobject van de beslaglegger, ook al gaat de schuldenaar daarna failliet. Het huis keert dus niet terug in het vermogen van de failliete verkoper.
Wetgeving

De blokkerende werking is voor verschillende typen beslag terug te vinden in de wet.