Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De blokkerende werking van een beslag op een teboekstesteld luchtvaartuig staat in art. 584e Rv. Zodra het beslag in de openbare registers is ingeschreven kan een vervreemding, bezwaring of onderbewindstelling, die tot stand is gebracht na de inschrijving in de openbare registers, niet tegen de beslaglegger of de koper ter executie worden ingeroepen, wanneer deze totstandbrenging geschiedde door de geëxecuteerde, terwijl hij kennis droeg van het beslag.

Conservatoir beslag

Volgens de schakelbepaling van art. 729d lid 2 Rv geldt het artikel ook bij conservatoir beslag op een luchtvaartuig.