Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beslagene relatief beschikkingsonbevoegd. Beslaglegger dient tevens belang van andere schuldeisers.

Het arrest is om twee redenen relevant.

Blokkerende werking derdenbeslag

In de eerste plaats oordeelt de Hoge Raad dat een beslag de beschikkingsbevoegdheid van de beslagene slechts in zoverre aantast dat een beschikking over het in beslag genomen goed geen werking tegenover de beslaglegger heeft. De ongeldigheid van een beschikkingshandeling werkt dus slechts relatief. De beschikkingshandeling kan alleen niet tegen de beslaglegger worden ingeroepen.

Het oordeel van de Hoge Raad is nu terug te vinden in art. 475h Rv. Volgens dit artikel wordt echter de beslagene niet beschikkingsonbevoegd, maar kan een beschkkingshandeling niet tegen de beslaglegger worden ingeroepen.

Derdenbeslag dient ook belang andere schuldeisers

In de tweede plaats oordeelt de Hoge Raad dat degene die beslag onder derden legt, tevens het belang van andere schuldeisers dient, en wel zo dat het beslag van de aanvang af geacht wordt te liggen ten behoeve van al degenen die ten tijde van het beslag een vordering op de beslagdebiteur hebben en tijdens het liggen van het beslag, maar voordat het vonnis tot afgifte is gewezen, een beslag onder de derdebeslagene leggen.

De tweede reden is in latere arresten afgezwakt:

Naar huidig recht geldt de regel van het dienen van het belang van andere schuldeisers niet meer.