Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

  1. Het bestuursorgaan maant de schuldenaar die in verzuim is schriftelijk aan tot betaling binnen twee weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de aanmaning is toegezonden.
  2. Bij wettelijk voorschrift kan een andere termijn worden vastgesteld.
  3. De aanmaning vermeldt dat bij niet tijdige betaling deze kan worden afgedwongen door op kosten van de schuldenaar uit te voeren invorderingsmaatregelen.

Gerelateerde artikelen