Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

1.
De machtiging is ondertekend en vermeldt:

  1. de naam en de hoedanigheid van degene die de machtiging heeft gegeven;
  2. de naam of het nummer en de hoedanigheid van degene aan wie de machtiging is gegeven;
  3. de wettelijke bepalingen waarop het binnentreden berust en het doel waartoe wordt binnengetreden;
  4. de dagtekening.

2.
De machtiging blijft ten hoogste van kracht tot en met de derde dag na die waarop zij is gegeven. De Algemene termijnwet is niet van toepassing.