Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Onder een verhaalsbeslag op een recht aan toonder of order, een aandeel op naam, of een effect op naam dat geen aandeel is, vallen ook de baten die nog niet verantwoord en afgedragen zijn.

  • Baten zijn bijvoorbeeld bonussen, claims en dividend.

Art. 474b lid 1 Rv bepaalt dat de beslagene die baten aan de deurwaarder moet verantwoorden en, als de deurwaarder dit wil, aan hem moet afdragen, tenzij er rechten van derden op zijn gevestigd die de beslaglegger moet respecteren.

Uitgekeerde baten (art. 474b lid 1 Rv)

Aan de schuldenaar die de in art. 474b lid 1 Rv bedoelde baten heeft uitgekeerd aan hem die zich door middel van het toonder- of orderpapier als gerechtigd tot die baten heeft gelegitimeerd, kan evenwel dit beslag niet worden tegengeworpen (art. 474b lid 2 Rv).

Bate is vordering (art. 474b lid 3 Rv)

De schakelbepaling van art. 474b lid 3 Rv bepaalt dat, als de bate bestaat uit een vordering op een derde, de volgende artikelen van het executoriaal derdenbeslag gelden:

Niet geregelde rechten (art. 474bb lid 2 Rv)

Volgens art. 474bb lid 2 Rv is art. 474b Rv ook van toepassing op een executoriaal beslag op rechten waarvan de executie niet geregeld is.

Conservatoir beslag (art. 714 Rv)

De schakelbepaling van art. 714 Rv bepaalt dat art. 474ba Rv ook van toepassing is op het conservatoir beslag op aandelen en (andere) effecten op naam.

Bij een conservatoir beslag op een recht aan toonder of order worden de in art. 474b Rv bedoelde baten geïnd door de bewaarder en is art. 474b Rv (baten bij vermogensrechten) van overeenkomstige toepassing (vgl. art. 713 Rv).