Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Rangregeling is de wettelijke regeling waarbij de rangorde van vorderingen wordt bepaald bij de verdeling van de opbrengst van een executieverkoop of in faillissement. Elke belanghebbende kan bij de voorzieningenrechter om een rangregeling verzoeken. De rangregeling vindt plaats onder leiding van een rechter-commissaris.

Bij roerende zaken is de rangregeling geregeld in art. 481 Rv e.v., bij een onroerende zaak in de artt. 551 lid 2 (rangregeling), 551a (procedure rangregeling), 552 en 553 Rv. Uit de schakelbepaling in art. 552 lid 4 Rv volgt dat bijna alle bepalingen die gelden voor een rangregeling bij de verdeling van de opbrengst van roerende zaken ook op de rangregeling bij de verdeling van de opbrengst van een roerende zaak van toepassing zijn.