Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een renvooiprocedure is een procedure waarin de rechtbank, in het kader van uitwinning van goederen van een schuldenaar, beoordeelt of een vordering van een schuldeiser op de lijst van vorderingen kan worden vermeld. Dit gebeurt omdat de rechter-commissaris van de rechtbank de vordering niet erkent.

De procedure komt in twee vormen voor:

  • de renvooiprocedure in het kader van de verdeling van de opbrengst uit de executoriale verkoop van roerende of onroerende zaken
  • de renvooiprocedure in het kader van het faillissement van de schuldenaar
    • de procedure staat beschreven in art. 122 Fw.

Een renvooiprocedure wordt door verwijzing (renvooi) van de rechter-commissaris ingesteld. Er hoeft dus niet gedagvaard te worden.