Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Art. 3:16 lid 1 BW bepaalt dat er openbare registers worden gehouden, waarin feiten die voor de rechtstoestand van registergoederen van belang zijn, worden ingeschreven. 

Volgens art. 3:16 lid 2 BW wordt het volgende geregeld bij wet: 

  • wat deze openbare registers zijn;
  • waar en op welke wijze een inschrijving in de registers kan worden verkregen;
  • welke stukken daartoe aan de bewaarder moeten worden aangeboden;
  • wat deze stukken moeten inhouden;
  • hoe de registers worden ingericht;
  • hoe de inschrijvingen daarin geschieden;
  • hoe de registers kunnen worden geraadpleegd.

In het Burgerlijk Wetboek, Boek 3, Titel 1, Afdeling 2 staan regels over inschrijvingen van registergoederen.