Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een conclusie kan duiden op de volgende handelingen in een procedure:

Weergave van stellingen van een partij in een civiele procedure (art. 82 lid 1 Rv)

Een conclusie kan schriftelijk of mondeling worden genomen (art. 82 lid 2 Rv); De gangbare conclusies zijn:

  • conclusie van antwoord
  • conclusie van repliek
  • conclusie van dupliek
Advies van een advocaat-generaal of de procureur-generaal bij de Hoge Raad

De conclusie van een advocaat-generaal of procureur-generaal bij de Hoge Raad kan al dan niet door de Hoge Raad worden gevolgd.