Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Taken

Een belastinginspecteur is belast met het opleggen van belastingaanslagen.

Op grond van art. 2 lid 1 sub i IW wordt onder ‘inspecteur’ verstaan: de functionaris die als zodanig bij ministeriële regeling is aangewezen.

Bevoegdheden

De bevoegdheden van de inspecteur zijn neergelegd in artikel 6 tot en met 20 van de Agemene wet rijksbelastingen (Awr). Zo bepaalt art. 11 Awr dat de inpecteur de aanslag vaststelt..