Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Inverzekeringstelling is het na verhoor ter beschikking blijven van justitie van een verdachte die daartoe wordt vastgehouden in een door de officier van justitie te bepalen plaats (vgl. art. 57 lid 1 Sv).

Het bevel tot inverzekeringstelling wordt slechts verleend in geval van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten (art. 58 lid 1 Sv).

Het bevel tot inverzekeringstelling is slechts gedurende ten hoogste drie dagen van kracht. Bij dringende noodzakelijkheid kan het bevel door de officier van justitie eenmaal voor ten hoogste drie dagen worden verlengd (art. 58 lid 2 Sv).