Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Rechten aan toonder of order zijn rechten op grond van een papier waarin een schuldenaar erkent dat een schuldeiser een bepaalde vordering op hem heeft.

  • Bij rechten aan toonder wordt geen naam van de schuldeiser genoemd. Ieder die een toonderpapier laat zien kan de vordering invorderen.
  • Bij rechten aan order wordt expliciet de naam van de schuldeiser of een door deze aangewezen persoon genoemd aan wie geleverd dient te worden.
Levering

De overdracht van rechten aan order of toonder vindt plaats door levering van het papier, en wel op dezelfde wijze en met dezelfde gevolgen als de levering van roerende zaken (art. 3:93 BW).

Voorbeelden

Voorbeelden van rechten aan toonder zijn: