Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Voorschriften conservatoir beslag van toepassing (art. 1019c lid 1 Rv)

In art. 1019c lid 1 Rv worden de voorschriften van het conservatoir beslag met een enkele uitzondering van overeenkomstige toepassing op het bewijsbeslag IE verklaard.

Bewaring (art. 1019c lid 2 Rv)

Zijn de beslagen zaken in gerechtelijke bewaring gegeven, dan is de bewaarder verplicht tot afgifte daarvan aan de beslagene, tenzij de rechter op vordering van eiser anders heeft bepaald (art. 1019c lid 2 Rv, tweede zin). De rechter kan op verzoek van partijen of ambtshalve nadere aanwijzingen geven (art. 1019c lid 2 Rv, derde zin).

Artikelen beslag op roerende zaken van toepassing (art. 1019d lid 1 Rv)

De volgende executoriale bepalingen van het beslag op roerende zaken zijn van toepassing op het bewijsbeslag IE (vgl. de schakelbepaling van art. 1019d lid 1 Rv):