Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

  1. Men kan goederen onder algemene en onder bijzondere titel verkrijgen.
  2. Men verkrijgt goederen onder algemene titel door erfopvolging, door boedelmenging, door fusie als bedoeld in artikel 309 van Boek 2 en door splitsing als bedoeld in artikel 334a van Boek 2.
  3. Men verkrijgt goederen onder bijzondere titel door overdracht, door verjaring en door onteigening, en voorts op de overige in de wet voor iedere soort aangegeven wijzen van rechtsverkrijging.
  4. Men verliest goederen op de voor iedere soort in de wet aangegeven wijzen.