Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

  1. Van de artikelen 931932935 lid 2936 en 939 kan niet worden afgeweken.
  2. Van de artikelen 933, eerste lid, eerste zin937940 leden 1, 3, 5 en 6941 leden 1, 2, 4 en 5 en 942 kan niet ten nadele van de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde worden afgeweken.
  3. Van de artikelen 928 tot en met 930934 en 940 leden 2 en 4 kan niet ten nadele van de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde worden afgeweken indien de verzekeringnemer een natuurlijk persoon is en hij de verzekering sluit anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf.