Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

  1. Hij die zowel schuldenaar als schuldeiser van de gefailleerde is, kan zijn schuld met zijn vordering op de gefailleerde verrekenen, indien beide zijn ontstaan vóór de faillietverklaring of voortvloeien uit handelingen, vóór de faillietverklaring met de gefailleerde verricht.
  2. De vordering op de gefailleerde wordt zonodig berekend naar de regels in de artikelen 130 en 131 gesteld.
  3. De curator kan geen beroep doen op artikel 136 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.