Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

  1. De vereisten waaraan het verzoek moet voldoen, worden vastgesteld door het recht van de aangezochte lidstaat.
  2. De verzoeker moet, binnen het rechtsgebied van het gerecht dat van het verzoek kennis neemt, woonplaats kiezen. Kent echter het recht van de aangezochte lidstaat geen woonplaatskeuze, dan wijst de verzoeker een procesgemachtigde aan.
  3. Bij het verzoek worden de in artikel 53 genoemde documenten gevoegd.