Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Bij een beklag van de beslagene tegen een op de voet van art. 94 Sv gelegd beslag moet de rechter:

  1. beoordelen of het belang van strafvordering het voortduren van het beslag vordert, en zo neen,
  2. de teruggave van het inbeslaggenomen voorwerp aan de beslagene gelasten, tenzij een ander redelijkerwijs als rechthebbende ten aanzien van dat voorwerp moet worden beschouwd.