Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Structureel derdenbeslag onder banken. Tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen gerechtsdeurwaarders.

Feiten

De KBvG verwijt de betrokken gerechtsdeurwaarders (onder andere) een werkwijze te hanteren om standaard een derdenbeslag onder de bank te leggen.

Hof

Het valt de gerechtsdeurwaarders te verwijten dat zij structureel en in een dermate groot aantal dossiers direct bij aanvang van de executie, vrijwel gelijktijdig, telkens onder twee banken beslag hebben gelegd. Dat de gerechtsdeurwaarders voorafgaand aan het leggen van het beslag contact hebben gehad met diverse banken die aan hen informatie over debiteuren verschaften, wat hiervan verder ook zij, doet hieraan niet af. De gerechtsdeurwaarders hebben in dit verband namelijk ter zitting in hoger beroep verklaard dat deze beslagen veelal geen doel troffen en meer exploten en beslagen moesten worden tegengeboekt en zij om die reden deze werkwijze hebben gewijzigd.

Gerelateerde artikelen