Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Betekening exploot kan op elk kantoor van een rechtspersoon.

Volgens art. 50 Rv kan een exploot worden betekend aan het kantoor van de rechtspersoon.

Het kantoor is de locatie waar het bedrijf feitelijk wordt uitgeoefend en waar de handelingen die het exploot betreffen plegen te worden verricht. Bij een bank kan een klant een betalingsopdracht (laten) bezorgen op ieder kantoor van die bank. Dat kantoor zendt de opdracht door aan een centraal kantoor.

Bij een derdenbeslag zendt een kantoor van de bank het exploot ook door aan een centraal kantoor. Aannemelijk is dat de bank, Fortis, het beslag heeft verwerkt. Het beslag is dan ook rechtsgeldig.