Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beschikking in beklagprocedure moet volgens art. 24 lid 1 Sv in het openbaar worden uitgesproken.

De behandeling van het klaagschrift door de raadkamer heeft plaatsgevonden in het openbaar. Ingevolge art. 24 lid 1 Sv moet de beschikking dan in het openbaar worden uitgesproken. Uit de op de voet van art. 447 lid 2 Sv aan de Hoge Raad gezonden stukken blijkt niet dat dit is gebeurd. 

De Hoge Raad doet wat de rechtbank had behoren te doen en spreekt zelf de ongegrondverklaring van het beklag ter openbare terechtzitting uit (vgl. HR 03-05-1989, LJN ZC4031, NJ 1991, 167 en HR 22-11-1996, LJN ZC2208, NJ 1997, 205). 

Gerelateerde artikelen